Ord till kondoleans

Ibland räcker det med några få ord

Varma kramar
Stora varma kramar
Vi /Jag tänker på Er
Våra tankar går till er
Finns här för dig
Finns här om du behöver prata, gråta eller bara umgås
Finns här om du behöver mig i din svåra stund
Kramar
Våra/Mina tankar är med Er
Varma tankar till Er
Med varmt deltagande
Vi delar Er saknad
Vi/Jag är alla så ledsna över N.N:s död. Vi/Jag tänker på Er.
Jag blev så ledsen när jag fick höra vad som hänt
Jag tänker på dig i din svåra stund nu när N.N är död
Vi tänker på Er/Dig i denna svåra stund.
Vi tänker på dig under den svåra tid ni nu går igenom
Våra tankar går till Er & vi delar Er sorg.
Jag vill att du ska veta att jag tänker på dig och din familj